دیدار شورای معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دکتر حسن صفرخانی

شما اینجا هستید   |

    : دیدار شورای معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعضای شورای معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

دسته بندی :
به اشتراک بگذارید : | | |